Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလမ်းၼိုင်ႈ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10

ၵႃးႁပ်ႉသူင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈ ၽွင်းၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတၢင်းလူင်းၵုင်း ၼႂ်းပွၵ်ႉၽြႃးၽိူၵ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 10 ( ဢ...

Latest news

- Advertisement -spot_img