Sunday, July 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း တင်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 13 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း တင်းၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၽႃႇၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 13 ၵေႃႉ

ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈပွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈလူတ်ႉတူႈ ၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်း(မၢၼ်ႇလူင်ႇ) တင်း ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ 22 လေႃႉ ၽႃႇ/တမ်ၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 13 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/07/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img