Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႃးတူၵ်းလွႆ

ရူတ်ႉၵႃးယၢဝ်း တူၵ်းတၢင်းပၢင်ႉလွႆၼႂ်းၵႄႈလွႆလႅမ် မိူင်းပွၼ် ရူတ်ႉလဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ လႆႈၵိုတ်းပႂ်ႉသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 600 လမ်း

ၵႃးယၢဝ်း (ရူတ်ႉၵူပ်ႉ /တွႆးၵႃး) တၢင်ႇၵုၼ်ႇ တူၵ်းလွႆၼႂ်းၵႄႈ လွႆလႅမ် - မိူင်းပွၼ် ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် မႃးဢဝ်ရူတ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီးမႃးၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ရူတ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ မႃး ဢၢၼ်းတေၶိုၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၶမ်ဝႆႉတၢင်းသွင်ၾင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 700...

Latest news

- Advertisement -spot_img