Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵႂႃႇႁႃၼေႃႇ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁႃၽၵ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ

 ၽွင်းၶၢဝ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈသင် ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႄႈသင် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ယွၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁေႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ႁႃၼေႃႇႁႃမႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇမႃးၶၢႆ  ။ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းပႆႇၸၢင်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းၶၢဝ်းလႂ်ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ။ ပီၼႆႉၶၢဝ်းၼေႃႇ ၶၢဝ်းႁဵပ်း သိုၵ်းတဢၢင်းသမ်ႉ ႁၢမ်ႈဝႆႉလႄႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img