Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵၢၼ်ငၢမ်း

ၽႄမႅင်ႇဝႅၵ်ႇႁၢမ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၢၼ် တေဝဝ်မၢင် ၵၢၼ်ႁဝ်းတၵ်းယိင်ႈယႂ်ႇ

ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ဢဝ် မုၵ်ႉ မူႇ ၸုမ်း ၵေႃ ၵၢဝ်ႉယၢင်ႈပႆၸူးယိူင်းမၢႆ တီႈဢၼ်မၵ်းတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶမ်ႇယႂ်ႇလူင်လႄႈပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႉတၢႆးတေႃႇၼမ်ႉၵတ်ႉႁူမ်ႈတင်းသိင်ႇၵိတ်ႇၶႂၢင်ၶႂၢၵ်ႇၼၢမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်တုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၼႃႈ ႁိူၼ်းသူၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်း ယင်းတၵ်းတေလႆႈမီးၵၢၼ်ယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၸႂ်ၵႂၢင်ႈ မီးၸႂ်ၽဵင်ႇပဵင်းတေႃႇၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၼပ်ႉၼႃႈ ထိုဝ်တႃ တေႃႇလုၵ်ႈၼွင်ႉတင်းတူင်ႇဝူင်း ႁူမ်ႈပႃးႁၵ်ႉပႅင်းပဵင်းၽဵင်ႇ ၼင်ႇၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵိူင်း ၶဝ်ႈၶၢင်ႈ ဢဝ်ၶၢပ်ႈ ပၼ်ၼႃႈလီၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းလုၵ်ႈၸုမ်း။ ၵၢၼ်ၶွင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img