Sunday, July 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵ်းမၢၼ်ႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

PDF ႁေႉၵႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းပၼ် လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁေႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းသေႁေႃလႅၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်း PDF လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်းၵူၼ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵိုၵ်းၼႂ်းၵႃး တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/4/2023 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် 147 တင်း ၵူၼ်းၸွမ်းမၼ်း 2 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈဢွၼ်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img