Wednesday, June 7, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆးၵၼ်တင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆးၵၼ်တင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်း 150 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ် တႆးၸိူဝ်းႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img