Friday, February 23, 2024

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆးၵၼ်တင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

Must read

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်း 150 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 24/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ် တႆးၸိူဝ်းႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃႁူမ်သၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈၽိတ်ႈ မွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းမႄးထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူႈလွင်ႈဢၼ်လႆႈႁဵတ်းမႃးလႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇတေႁဵတ်းမိူဝ်းၼႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေတိုတ်ႉပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇတၢမ်းဝၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ဝႆႉ ၵူဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢမ်ႇပဵင်းပေႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိၼ်ႇပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ တေမီးၶၢဝ်းယၢမ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိၼ်ႇပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းသုတ်းဝၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုၵ်ႈၸုမ်းၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တင်းၼမ် ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေသိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႂ်းၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ႁူမ်ႈၵၼ်မၵ်း မၼ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈသိုပ်ႇမီးၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း 5 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 11/03/2018။ ၼႂ်း 5 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ်၊ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈ ၸၢတ်ႈလႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆး 5 ၸုမ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈ “ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး” ပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ပိၼ်ႇပႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵမ်ႉယၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆႉ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပဵၼ်ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၵဵင်းမႆႇ ၼွၵ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ၊ ၵွင်တိုၼ်းၵၢင်ၸွႆႈ ၸၢတ်ႈ၊ မူႇၸုမ်းၼုမ်ႇတႆးၵတ်းယဵၼ် လႄႈ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း