Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

NUG တေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉႁဵတ်းသိုၵ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁပ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁွင်ႉႁဵတ်းသိုၵ်း ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၼေႇၽူင်းလၢတ်ႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ NUG လၢတ်ႈဝႃႈ - “ဝၢႆးလင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ ၶျွင်ႉထႄႇလီႇ ၵရမ်ႇၶွင်  NUG မီး 6000 ပၢႆယဝ်ႉ”-...

Latest news

- Advertisement -spot_img