Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်း သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 170 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03-07/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႅတ်ႈ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး 6 ဢိူင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img