Sunday, June 16, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်း ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်း သီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 170 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ထႆၢႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် တႃႇမႆၢတွင်း

ဝၼ်းတီႈ 03-07/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႅတ်ႈ သႅင်ၵႅဝ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆး 6 ဢိူင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိူင်ႇႁူဝ်ယ၊ ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်တိုဝ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆလႄႈ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈမေႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉ ၵတ်ႉၵူၼ်း ၼုမ်ႇတႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉငဝ်းလႅင်း ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း ဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽွင်းပူင်သွၼ် ပၼ်ပိုၼ့်ႁူ့ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး

ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶပ်းၶိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႅတ်ႈ သႅင်ၵႅဝ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ။ ႁႂ်ႈလႆႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃၵၼ်မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈသမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေၸတ်းႁဵတ်းပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ်” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼႆႉ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း၊ ပိူင်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်၊ ပိုၼ်းႁူႉ ၽေးၶဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်း လႄႈ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈပူင်သွၼ်ပၼ်သမ်ႉ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ၊ ၸၢႆးႁိူင်းသႂ်၊ ၸၢႆးႁၢၼ်ၶိူဝ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by Sai Lern

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း