Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၺႃးၵၵ်းတူဝ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်း

ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၺႃးၵၵ်းတူဝ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ - 19 တႃႇ 21 ဝၼ်း တီႈ(မိုးကုတ်ဝိပ ဿနာရိပ်သာ) တႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သူင်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊ ၵုမ်းထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img