Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇမိူင်းၵျပၼ်ႊၼမ်

ပီပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ မိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၽူႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႉတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်

ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃး ၽွင်းၶၢဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၵီႈၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းၵျပၼ်ႊ မီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးဢႅဝ်ႇထိုင် 3 လၢၼ်ႉပၢႆ ပဵၼ်ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၼမ်သုတ်းၼႂ်းပိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပီဢၼ်ယဝ်ႉမႃးၼႆႉ ယင်းၼမ်လိူဝ်ၵွၼ်ႇၼႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တေလၢမ်းၶဝ်ႈမႃး ၼၼ်ႉထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်း ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ၊ ၵျႃႊမၼီႊ၊ ထၢႆႊဝၼ်ႊ၊ ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈတွင်ႈတဵဝ်းၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img