Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်း ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶွင် RCSS...

Latest news

- Advertisement -spot_img