Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈပဵင်း ႁိမ်း 500 ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈပဵင်း ႁိမ်း 500 ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉ ထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႃးဢူဝ်း(ငါးအိုး) ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 500 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img