Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈပဵင်း ႁိမ်း 500 ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်း၊ ပႃႇတီႇလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉ ထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။

Photo by – RFA/ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ႁိမ်း 500 ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ဝၼ်းတီႈ 27/02/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈငႃးဢူဝ်း(ငါးအိုး) ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 500 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈငဝ်းလၢႆး တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ် တင်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၶွမ်ႊမတီႊ တႃႇတေ မူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇသႃ ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 27 ၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ တေၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 02/03/2019 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတေတႄႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊမူၼ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၼႂ်းသၽႃးလႆႈသၢၼ်ၶတ်းတွပ်ႇထဵင်မႃးတႃႇသေႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း လႆႈၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈၶွမ်ႊမတီႊသေ တေဢၢၼ်းတႄႇမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်းတွၼ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸႄႈ ဝဵင်းဢွၼ်ၵၼ် ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း။

ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၼႂ်းၵၢၼ်မိူင်း၊ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၸီႉၸမ်ႈၼင်ႇၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း