Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် မူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် မူၼ်ႉမႄး ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/03/3019 တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈ ၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမူၼ်ႉမႄးၶိုၼ်း ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတူဝ်း ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img