Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်း/ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 366 လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ၼႆႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ် 2...

Latest news

- Advertisement -spot_img