Sunday, May 19, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်း/ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်။

ပႆၢ့တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 366 လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ၼႆႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ် 2 ၸၼ်ႉ 4 ၾၢႆႇ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွမ်ႉပၼ် ၼႂ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈၶႃႈ။ ႁႂ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉပၼ်ၶဝ် 2 ထၢပ်ႈ ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သဝ်ႁူဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သဝ်မႆႉလွၼ်ႉ။ ၶၢဝ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇတၼ်း။ လႆႈယွၼ်းတွင်း ပၢၼ်ႇဝႆႉဝႃႈ မႆႉလႅမ်၊ မႆႉၶၢၵ်ႇႁဝ်းတေႁဵတ်းပၼ်။ ဢၼ်လွမ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈၶဝ်လွမ်ႉၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ၸွမ်းဝၼ်းလႂ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးလုတ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵပ်ႉၵိၼ်းၼႃႇၶႃႈ ဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းႁႂ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉပၼ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼႆလႄႈ ၶၢၼ်းမႃးၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် 1 ၵေႃႉ။ ႁႂ်ႈႁႃမႃး မႆႉႁူဝ်ႉလႄႈ လၵ်းသဝ်ႁူဝ်ႉမႃးပႃး ဝႃႈၼႆ။

“ ၶဝ်ၸႂ်ႉလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တီႈတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ သဝ်ႁူဝ်ႉၼၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်သဝ်မႆႉလွၼ်ႉ။ မႆႉလွၼ်ႉၼႆႉ ႁႃယၢပ်ႇၼႃႇၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ တေလႆႈႁႃမႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဢေႇၶႃႈလူး ႁူဝ်ႁဵင်သဝ်မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ” ၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 50 လၵ်းပၢႆ တင်းမူတ်းမီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 13 ဝၢၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ်။ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးယေး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၺွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်တေလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 11 ဝၢၼ်ႈ။ တႃႇဝၢၼ်ႈၼႃးပွင်း တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၺွင်ႇတႄႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ႁၢမ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ယူႇတီႈ ၸၶၢၼ်းမူး တပ်ႉၶမယ 366 ၼၼ်ႉ ၸီႉသင်ႇလူင်းမႃး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵႆႉၶၢၼ်း/ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ထေႃႈ လႄႈ ၵႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁပ်ႉ သၢႆသိုၵ်းၶဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႃႇသေႇ”ၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ယင်းမီးပႃးတပ်ႉပလိၵ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း(ပီႇတူႉ ၸိတ်ႉ) မၢၼ်ႈပၢင်ႇထႅင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၶဝ်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း