Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇသႅင်ႇ

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ

ၵူၼ်းသီႇသႅင်ႇ 2 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ယွၼ်ႉၽိတ်းမေႃးၵၼ် လွင်ႈ တေႃႉၶူဝ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇၶၢႆတၢင်ႇဝဵင်း။ ဝၼ်းတီႈ 15/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img