Saturday, June 22, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵူၼ်းမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးတီႉပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၺႃးတီႉပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ

ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလွင်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ 40 ပၢႆ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈတပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉတႃႇ ၵုမ်းၵမ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -...

Latest news

- Advertisement -spot_img