Thursday, February 9, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵုမ်းၶင်

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၺႃးတီႉထႅင်ႈ ပွၵ်ႈ 2

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်း10 ဝၼ်းၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵုမ်းၶင်တူဝ်ထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမႃးၵုမ်းႁွင်ႉတူဝ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းတႆး ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လိၼ်းထုတ်ႉ  ၵႂႃႇထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်မၼ်းမီးတီႈလႂ်ယင်း ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈၸမ်ၸႂ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵၵ်းၶင် ၽူႈၼမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ 758 ၼမ်ႉႁူး ၼႃးပွႆး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵၵ်းၶင်တူဝ် ၸၢႆးတႃႉ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ 758 ၼမ်ႉႁူး ၽြႃးထမ်ႈ ဝႆႉတီႈၶူဝ်လမ် ႁိုင် လၢႆလၢႆဝၼ်းသေ သူင်ႇတူဝ်  ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/9/2019 ၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ - မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10...

Latest news

- Advertisement -spot_img