Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉ ၸီႉသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸီႉသင်လူင်း ၵူႈတပ်ႉမုၵ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၵႂႃႇ တင်းသွင်တပ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2019 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း CEC  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ဝႃႈ “-- လိူဝ်သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img