Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢၼ်ႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵၵ်းၶင်ၵူတ်ႇထတ်း ၸၢဝ်းၶႄႇသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်

ဢၼ်ႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵၵ်းၶင်ၵူတ်ႇထတ်း ၸၢဝ်းၶႄႇသွင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်

ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႊ 19 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 17/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶႄႇ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img