Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢွၼ်ႇယိင်း 6 ၶူပ်ႇ

ဢွၼ်ႇယိင်း 6 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ  ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/7/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽွင်းဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 6 ပီ   ယူႇႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းၸၢႆးယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်မႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ    ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ။ ၼၢင်းသႅင် ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉဢၼ်ၵၼ်ႉၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img