Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢဝ်တရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢဝ်တရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၸႂ်ႉတရူၼ်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ  ။ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃး  တရူၼ်ႊမိၼ်ၶဝ်ႈမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼၼ်ႉပဵၼ် တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ဢမတ - 346 ၊ ၶလယ - 41 လႄႈ ၶမယ 507  ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “...

Latest news

- Advertisement -spot_img