Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ တိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်း ဢီႊတလီႊတၢႆၼမ်သုတ်း

ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရတ်ႉသ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းဝႆးၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမႄႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထိ ႞ ။ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2020 ဝၼ်းမိူင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ SCMP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢမႄႊရိၵၼ်ႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 မီး 85505  ၵေႃႉ။ တၢႆ 1288 ၵေႃႉ။  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၵူၺ်းမီး...

Latest news

- Advertisement -spot_img