Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သွင်ၽူဝ်မေး

မၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း သွင်ၽူဝ်မေး ၽိတ်းမေႃးတႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း - ၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်  ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၺႃးတႅင်းတၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11 မူင်း သွင်ၽူဝ်မေးၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈပဵင်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းသူၼ်ယၢင်ရႃႇပႃႇၼၼ်ႉ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ်မေး တႅင်းၺႃးၽူဝ် တၢႆထိုင်တီႈ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသူၺ်ႇမၢၵ်ႇယၢင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “   ၶႃၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ်...

သွင်ၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ်တၢႆ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး တႅင်းၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်မေးတၢႆထင်တီႈ တီႈပွၵ်ႉဝဵင်းၸၢၼ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ 4/8/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သွင်ၽူဝ်မေးတႅင်းၵၼ်။ ၵူဝ်ႇမဵဝ်း ၸုမ်းၼႄႇၸီးမၶျႃး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး ဢႃယုမွၵ်ႈ 24 ပီ မီးႁွႆးတႅင်းတီႈဢူၵ်း 2 ၵမ်း တၢႆထင်တီႈ။ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်း မီးႁွႆးတႅင်းဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းတၢႆ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img