Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိုၵ်ႊမၢၼ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉလၢၼ်ႇၼႂ်းၵႄႈမိူင်းတူၼ်-မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် - မိူင်းပၼ်ႇ ယွၼ်းငိုၼ်းၸဝ်ႈၵႃးၵႂႃႇမႃး လိူဝ်ႁႅင်း။ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းတူၼ် - မိူင်းပၼ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉတီႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶူင်းတႃႈသၢင်း ႁေႉႁၢမ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းလိူဝ်ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵႃး ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶႃႈလုၵ်ႉမိူင်းတူၼ်မိူဝ်း ၶႃႈႁေႃႈၵႃးပိူၼ်ႈမိူဝ်းသူင်ႇတၢင်းပၢင်လူင်ၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img