Saturday, July 13, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး

ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ဢုပ်ႇ/တၢၼ်ႈၶႆႈ လွင်ႈၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လွင်း

(ၸၢႆႈဢိူမ်ႈၾႃႉ-သူင်ႇၶၢဝ်ႇ)  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈလွင်ႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁိမ်းႁွမ်း မွၵ်ႇပႃး ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၸုမ်းပၵ်းတႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ပၼ်တၢင်းႁူႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2019 ပီႈၼွင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ႁွင်ႉမွၵ်ႇလႄႈ ၸၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၵႂႃႇဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶႆႈၼေ  လွင်ႈၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်၊ လွင်ႈတူၼ်ႈမႆႉလမ်ႇလွင်ႈတႃႇၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ လွင်ႈၵွင်ႉငူၼ်ႉထၢတ်ႈသၢၼ်ၶႄႊမီႊၵႄႊလ်လႄႈ လွင်ႈသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈထူပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img