Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝႂ်ထႆး

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး မွပ်ႈဝတ်းဝႂ်ထႆးပၼ် လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႃႇၵႂႃႇၶႅင်ႇတၢင်းမေႃတီႈမိူင်း US 

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆးပၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ2 ၵေႃႉ (လုၵ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း)  တႃႇပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်း မိူင်းထႆးသေၵႂႃႇၶႅင်ႇတီႈမိူင်း US။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈရၼွင်း မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်ထႆးပၼ် ၼၢင်းသၢဝ် ယူၼ်ႊ ရိုဝ်ႊၻီႊ ပီႊယႃႊထတ်ႊ ၸိုဝ်ႈလဵၼ်ႈႁွင့်ၼွင့်ၽွႆး ဢႃယု 17 ပီ ဢၼ်ႁဵၼ်းယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼၢင်းယိင်းရၼွင်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈရၼွင်ႊ ၸိုင်ႈထႆး။ မၼ်းၼၢင်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးသၢႆႈသေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img