Sunday, July 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၢၼ်ႈၽႃသႅင်

ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆၵွင်ႈယၢမ်းလၼ်ႇတၢႆလႅၼ်ၼႃး

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ သႅၼ်း ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢႆ ၵွင်ႈယၢမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ လၼ်ႇၵႆ ၶႃႈတူဝ်တၢႆလႅၼ်ၼႃး - ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈတူဝ်ႇၵဝ်ႇတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 28/9/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လုင်းၸၢႆးပၼ်ႇ ဢႃယု 52 ပီ ၵူၼ်းယူႇဝၢၼ်ႈၽႃသႅင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img