Sunday, September 24, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး

ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉပၢင်ၶႃး သီႇပေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇၾၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉပၢင်ႇၶႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇၾၼ်း တီႈၵွင်ႇၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇ ႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လၢၵ်ႈၽႃႉ/ မိတ်ႈၾၼ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈ ၵွင်ႇၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img