Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် တင်း မိူင်းသူႈ

လူမ်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉ မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ၵွၼ်ၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းသူၼ်လူႉၵွႆမူတ်း

ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉပဝ်ႇမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႃလိလႄႈ မိူင်းသူႈ လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ လႆႈလူႉလႅဝ် လႄႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ၊ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလူႉၵွႆမူတ်း။ ဝၼ်းတီႈ 10/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၺႃးၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img