Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်  

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (solar) သျွတ်ႉၼႆသေ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တင်းလင်လႄႈ လူႉသုမ်းၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈ 4 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ဝတ်ႉၸလၢႆးၶုမ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ လွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵေႃႇသၢင်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽူႈႁူႉၸွမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img