Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လၵ်ႉၾူၼ်း

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2  ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး ဢၢၼ်းလၵ်ႉမိုဝ်းထိုဝ်

ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်းလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် ၺႃးၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶွၼ်ႈပေႃႉၵုမ်ႇ သင်ႇသွၼ်ယဝ်ႉပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢႃယုမွၵ်ႈ 18  ပီ 2 ၵေႃႉ ၵေႃႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း တီႈပွၵ်ႉၾၢႆႇၵၢတ်ႇႁၢၼ်ႉၼိုင်ႈ၊ မႃးထၢမ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆး သေလၵ်ႉပူတ်းဢဝ်ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉ/ႁိူၼ်းႁၼ်လႄႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈလၵ်ႉ ။ “ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁၢၼ်ႉသေဝႃႈတေသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသွႆးဝႃႇ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်း ၸူၼ်မိုဝ်းထိုဝ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၶိူင်ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၽွင်ႈယဝ်ႉ

  ၵူၼ်း  4 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း  ၸူၼ်ဢဝ်မိုဝ်းထိုဝ် တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/5/2022 ၼၼ်ႉ တီႉလႆႈၽွင်ႈ  ပႃးတင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းမိုဝ်း။ ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၾူၼ်း၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တူၺ်းၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV သေ လမ်းၸွမ်းလင်ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊ ဝၼ်းတီႈ 15/5/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ   တီႉလႆႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img