Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူႇၶၢမ်ႇ

ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈပႅၵ်ႇတႃ  မႃးႁႃလူႇၶၢမ်ႇၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် မီးၼမ်

တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းပီၼႆႉ ၵႆႉမီးၸုမ်းလူႇၶၢမ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈမႃး လူႇၶၢမ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းတႄႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလႅၼ်ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မီးၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 4 ၵေႃႉ   ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း လူင်းႁိူၼ်း တီႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင်  ယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း တဵၵ်းႁႂ်ႈလူႇပၼ် ...

Latest news

- Advertisement -spot_img