Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 500 ပၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 500 ပၢႆ

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ တင်းမူတ်း လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း မီး 350 မူႉ တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ 557 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20...

Latest news

- Advertisement -spot_img