Wednesday, July 24, 2024

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ် တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ 500 ပၢႆ

Must read

လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸႅင်ႈၸူး လွင်ႈၶၢဝ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉ တင်းမူတ်း လႆႈပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်း မီး 350 မူႉ တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ 557 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – DVB/ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ပလိၵ်ႈ တီ့လႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ်လၢႆ

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝူင်ႈလိုၼ်းသုတ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2018 ၼႆႉ လႆႈ ပိုတ်ႇဢမူႉ/ၶၻီႊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် မီးၵႂႃႇ 350 မူႉ၊ တီႉလႆႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ ၽူႈၸၢႆး 467 ၵေႃႉ၊ ၽူႈယိင်း 90 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 557 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉလႆႈသမ်ႉ ယႃႈၾိၼ်ႇလမ်၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ၊ ယႃႈဢႆႊသ်၊ ယႃႈမႃႉ၊ ၶႃးၶူး ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵွင်ႈ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းတႃႈၼၢဝ်းသီ၊ တိူင်းမၼ်းတလေးလႄႈ တင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းတႆးတႄႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၵေးသီး၊ ပၢင်လွင်း၊ ၼွင်ၶဵဝ်၊ တူၼ်ႈတီး၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ သီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တီႉလႆႈပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် သၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး – မိူင်းၶႄႇ မီးၸၢဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ တၢင်းပွတ်းလႅၼ်လိၼ်ယၢင်း – ထႆး မျႃႉဝတီႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇသမ်ႉ တီႉလႆႈၸၢဝ်းထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း