Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်ၶမ်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၵဵင်းတုင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး မိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်ၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉတီႈ ၵဵင်းတုင်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းထႆး - လၢဝ်း ဢၼ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် 27 ၵေႃႉ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆ 2 တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်တူဝ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/4/2020 ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ထႆး 26...

Latest news

- Advertisement -spot_img