Thursday, July 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင်တႃႇ 4 လိူၼ် ႁူမ်ၸူမ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႂ်ႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင်တႃႇ 4 လိူၼ် ႁူမ်ၸူမ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 01/04/2019 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 31/07/2019 ၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ၼႆ့ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းထႆးပိုၼ် ၽၢဝ်ႇ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸူဝ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၼုင်ႈသိူဝ်ႈလိူင် တႃႇႁူမ်ၸူမ်းလႄႈ ၼႄ လွင်ႈ ႁၵ့်ပႅင်းၼပ့်ယမ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႂ်းတိုဝ့်တၢင်းၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈၼင်ႈႁေႃ။ ၽူႈတူင့်ၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပီႈၼွင့်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သႂ်ႇသိူဝ်ႈသီလိူင်တႃႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ ၼပ့်ယမ်ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img