Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈႁဵၼ်း TKO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း 40 ၵေႃႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း TKO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း 40 ၵေႃႉ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း Tai Kids Organization (TKO) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်းတီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းထိုင် 3:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်း Tai Kids Organization ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 36...

Latest news

- Advertisement -spot_img