Tuesday, June 18, 2024

လုၵ်ႈႁဵၼ်း TKO ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ် တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ဢဵၼ်ႁႅင်းႁိမ်း 40 ၵေႃႉ

Must read

လုၵ်ႈႁဵၼ်း Tai Kids Organization (TKO) ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်းတီႈလွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:30 မူင်းထိုင် 3:00 မူင်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်း Tai Kids Organization ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း 36 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပတ်းၽဵဝ်ႈၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်း ဢၼ်မၢၵ်ႇမိူဝ်ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈလွႆသၢမ်သိပ်း တေႃႇထိုင်ထၢတ်ႈၵွင်းမူး ဢၼ်ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈဢွၼ်ႇ (ၸဝ်ႈသြႃႇၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ) ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း TKO လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈၼၼ်ႈ မၼ်းပဵၼ်တီႈၼင်လိၼ်ဢၼ်တေသၢင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ၵေႃႇ ၵွင်းမူးဝႆႉၵေႃႈၸႂ်ႈ။ ၵူၼ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်းလီ။ တေႃႉၼမ်ႉတေႃႉသၢႆးတေႃႉမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ပေႉ လႆႈၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈငိၼ်းပိူၼ်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ထူင်ယုၵ်းယၵ်းဝုၺ်ႇႁင်ႈၼႃႇၼႆလႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်သေ ဝႃႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းတၢင်းလီၸွမ်းၵၼ်၊ ၵႂႃႇၵဵပ်းယုၵ်းယၵ်းၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်း မူတ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေယွၼ်းသူး သူင်ႇႁႅင်းၸႂ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး 13 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈတီႈမႄႈသၢႆၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈလွတ်ႈၽေး၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလႆႈဢွၵ်ႇထမ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းၸွမ်းပေႃႈမႄႈဝႆးဝႆး” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 02/07/2018 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းႁူင်းႁဵၼ်းထမ်မ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ သႅၼ်ဝီဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ပၢႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တီႈလွႆပုမ်ႇၶဝ်ႈ တိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်း။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/06/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မူႇၸေႊ၊ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ပၢင်ႇသၢႆးလႄႈ ၸေႊလၢၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၽဵဝ်ႈယုၵ်းယၵ်း လုၵ်ႉဢဝ်တိၼ်လွႆ ထိုင်ၼိူဝ်လွႆသၢမ်သိပ်း။

မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႊၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးသေ တႄႇၵွင်းမူး တီႈၼိူဝ်လွႆသၢမ် သိပ်းဝႆႉသူႇၼိုင်ႈ မီးပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး လႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်တေႃႉမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ၊ သၢႆးလႄႈ ၼမ်ႉ ၶိုၼ်ႈလွႆၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ တေႃႈလဵဝ် တီႈလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်း ၶိုၼ်ႈၵူၼ်းလူင်း ယူႇၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း