Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း တႆးတေႃႇတႆး ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း တႆးတေႃႇတႆး ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၶူးသွၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႆးဝႆး တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလီလီ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 02/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 :15 မူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ T.K.O တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပိင်ဢွၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img