Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ရူတ်ႇၶိူင်ႈလူမ်ႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉလႆႈတႅပ်းတိၼ်ၶႂႃ လူဝ်ႇလိူတ်ႈတႃႇယူတ်းယႃ

ၸၢႆးမိူင်း (ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး) ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇၸိုင်ႈထႆး ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လိူတ်ႈ ယွၼ်းႁူမ်ႈမိုဝ်းထိုင် ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈၸွႆႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ဢႃယု 32 ပီ လုၵ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလူမ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img