Friday, June 14, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယၢင်းၽိူၵ်ႇ

သိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်း တူၼ်ႈမႆ့

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ့်လွမ့်ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် လႄႈ တႃႇပႃႇထိူၼ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း ၼႆသေ ၸုမ်းသိုၵ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မၵ်းမၢႆ ထုင့်ထိူၼ်ႇႁၢမ်ႈႁဵတ်းၽေးတေႃႇ သတ်းတင်းတူၼ်ႈမႆ့ (ဘေးမဲ့တော) တၢင်းၵႂၢင်ႈ 3000 ဢေႊၶိူဝ်ႊပၢႆ။ ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပႃႇထိူၼ်ႇ လုမ်းၸိူဝ့်ၸၢတ်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img