Wednesday, March 22, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ယဵပ်ႇမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်တီႈဝၢၼ်ႈမူၵ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇ/တၢႆ

သင်ၶ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမူၵ်း(ဗန်းမောက်) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လူ့တၢႆထင်တီႈ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပူၼ့်မႃးၼႆ့ သင်ၶ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ ယူႇဝၢၼ်ႈ ၼႃးယၵႃ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမူၵ်း ၽွင်းၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်သေ လူ့တၢႆထင်တီႈ တင်းသွင်ၼႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင် ဢႃယု 20 ပၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း တၢႆထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ဢၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း  လူႉတၢႆ ထင်တီႈ 2 ၵေႃႉ ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNA ႁူမ်ႈၵၼ် တူင်ႉၼိုင်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵူမ် ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။   ဝၼ်းတီႈ 24/5/2022  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img