Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ယိုတ်ႈဢႃယုငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ၸၵၸ ဝႆႉဢႃႇၼႃႇပဵၼ်ယႂ်ႇ တေႃႇတိူမ်းဢႃယုငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်း တေပႆႇၸၢင်ႈယဵၼ်ႁၢႆၵိုတ်းလႆႈ

ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးၶွပ်ႇမီးလႅၼ်ယူႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ ပေႃးဝႃႈ ၶိုင်သၢင်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ပႆႇပႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၸိုင် တိူမ်းလႆႈထႅင်ႈ 6 လိူၼ်လႂ် 2 ပွၵ်ႈၵူၺ်း ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သေ တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း  တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ 6 လိူၼ်သေၵေႃႈ ၶိုင်ႈသၢင်ႈၵႂႃႇ ပေႃးၼပ်ႉၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img