Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မႃႊသျႄႊလေႃႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႊသျႄႊလေႃႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈတင်း မၢၼ်ႈပဵင်း

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ယဵၼ်လူင်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇပိူင်မႃႊသျႄႊလေႃႊ တီႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ - မၢၼ်ႈပဵင်း ႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ/ ၵၢင်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/2/2024 မႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပိူင်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း မႃႊသျႄႊ လေႃႊ ၸူးၵူၼ်းမိူင်းမိတ်ႈ  - မၢၼ်ႈပဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img