Saturday, July 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မၢၼ်ႈပၢင်ႇ

ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေ ၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈသႃးၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ  ဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈလႄႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသၽႃးယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼႆႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD  သမ်ႉ ဢွင်ႇပေႉ 3  တီႈၼင်ႈ  ပဵၼ်တီႈၼင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ သၽႃးၵူၼ်းမိူင်း၊...

ပူဝ်ႇမူၼ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ယူႇၼႂ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈသေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ႁပ်ႉႁဵတ်းၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႈသီႇသေ ၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ တီႈၼင်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 တေမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈ သိုၵ်း ၸၢႆးမွၼ်း(ႁွင်ႉ) ပူဝ်ႇမူၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img